Toggle menu

Bossymposium 2017

Banner Bossymposium 2017

Organisatie: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek met de steun van het Agentschap voor Natuur en Bos, Bosforum, UGent, KULeuven, UAntwerpen

Tijdens dit symposium maken we de staat op van het bosonderzoek in Vlaanderen en kijken we naar de toekomst. Wetenschap, beleid en sector bereiden dit voor in werkgroepen die zich over deze thema’s buigen:

  • Bossen voor mensen
  • Bossen en klimaatverandering
  • Bosproducten
  • Bossen en biodiversiteit
  • Bossen en bodem & water
  • Doorstroming van onderzoeksresultaten

 

Tijdens een interactieve sessie op het symposium kan u ook zelf uw mening geven.

Kom mee de toekomst bepalen van het bosonderzoek in Vlaanderen en noteer vrijdag 12 mei 2017 alvast in uw agenda! Het programma volgt in maart 2017.

Recent geupdate