Toggle menu

Nieuws

foto karteerders aan grasland

Ook in 2017 werkt het INBO verder aan het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 habitatkaart en de daaraan gekoppelde biologische waarderingskaart (BWK).

Op vrijdag 24 maart 2017 stellen jonge wetenschappers, die in Vlaanderen bezig zijn met natuur en bos in brede zin, hun onderzoek voor. De onderwerpen zijn zeer divers en worden gebracht door gemotiveerde onderzoekers uit verschillende opleidings- en onderzoeksinstellingen die je zullen boeien met hun presentatie of poster.