Toggle menu

Nieuws

Waar het vorige rapport (NARA-T) zich beperkte tot vaststellingen over de toestand van ecosysteemdiensten in Vlaanderen, onderzoeken we in dit natuurrapport (NARA-B) hoe de ecosysteemdiensten-benadering op verschillende beleidsniveaus gebruikt kan worden bij beslissingen om tot een duurzamer landgebruik te komen.  Als slagzin voor NARA-B kozen we “Samenwerken met landschappen”. Hiermee willen  we benadrukken dat NARA-B  een samenwerking of  co-creatie  met,  voor  en  door  verschillende  belanghebbenden is.

promobeeld Symposium

Citizen science of burgerwetenschap is hot. Maar wat houdt het precies in? En wat levert het op, voor wetenschapper en burger? Ontdek het op een symposium op 22 februari.

Vijf laatstejaars studenten biologie organiseren op 22 februari een symposium over Citizen Science. De verschillende sprekers zullen onder meer een antwoord bieden op de vraag wat burgerwetenschap in Vlaanderen precies inhoudt, waarom het fenomeen belangrijk is, en hoe je burgers kan stimuleren om mee te doen.

Maar ook een kritische kijk op het resultaat van die burgerwetenschap komt aan bod.

Op vrijdag 24 maart 2017 stellen jonge wetenschappers, die in Vlaanderen bezig zijn met natuur en bos in brede zin, hun onderzoek voor. De onderwerpen zijn zeer divers en worden gebracht door gemotiveerde onderzoekers uit verschillende opleidings- en onderzoeksinstellingen die je zullen boeien met hun presentatie of poster.

foto Wintertaling

Dit nummer van Vogelnieuws is opnieuw gevuld met heel wat cijfermateriaal over aantallen, trends en verspreiding van vogels in Vlaanderen en op de Noordzee.

WATERVOGELS 2016- 2017 Tijdens de winter 2015/2016 werden in Vlaanderen weer heel wat watervogels geteld, met een piek van meer dan 400.000 in januari. Voor dit indrukwekkende cijfer staan ruim 300 tellers garant. Samen hebben ze in totaal bijna 800 gebieden bezocht.