Toggle menu

Bossymposium 2017: inschrijvingen geopend

Bossymposium 2017

Op het Bossymposium 2017 maken we de stand van zaken op van het bosonderzoek in Vlaanderen, en kijken we ook naar de toekomst.

Vertegenwoordigers uit de wetenschap, het beleid en het middenveld hebben dit voorbereid. In drie workshops hebben zij zich gebogen over de verwachtingen en ambities voor het bos in Vlaanderen en hebben zij bekeken welk onderzoek er nodig is om hierop een antwoord te bieden.

De International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) heeft vijf belangrijke thema’s bepaald voor het bosonderzoek. Voor elk thema brengen wetenschappers een stand van zaken van het onderzoek en de resultaten van de workshops. Dit wordt dan gekaderd vanuit het beleid en vanuit het middenveld. Daarna kan u in een interactieve sessie zelf uw mening geven over de toekomst van het bosonderzoek in Vlaanderen.

Minister Joke Schauvliege sluit het symposium af met haar perspectief.

Het symposium richt zich tot iedereen die betrokken is bij het onderzoek, het beleid en de praktijk rond bos en die zijn stem wil laten horen over het bosonderzoek in Vlaanderen.

Datum
Vrijdag 12 mei 2017

Plaats
Vlaams Parlement, Brussel

Programma

09.00 u Onthaal met koffie en thee
09.30 u Welkom (Maurice Hoffmann, INBO)
09.45 u Aanpak voortraject symposium (Gerald Louette, INBO)
09.55 u Bossen en bosproducten (Joris Van Acker, UGent)
10.20 u Bossen en biodiversiteit (Kris Verheyen, UGent)
10.45 u Koffiepauze
11.15 u Bossen en bodem en water (Bruno De Vos, INBO)
11.40 u Bossen en klimaatverandering (Reinhart Ceulemans, UAntwerpen)
12.05 u Bossen voor mensen (Bart Muys, KULeuven)
12.30 u Middagpauze
13.30 u Bosbeleid vanuit internationaal en Vlaams perspectief (Carl De Schepper, ANB)
13.50 u Perspectief vanuit het Bosforum (Bert De Somviele, BOS+)
14.10 u Interactieve sessie over de toekomst van het bosonderzoek
15.40 u Verdere stappen (Maurice Hoffmann, INBO)
15.50 u Slottoespraak (Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw)
16.00 u Receptie

Inschrijven

Organisatoren van het Bossymposium 2017