Toggle menu

Groepen en diensten

Klik op de groep voor meer info.

Administratie

Het team Administratie ondersteunt het hele INBO bij de administratieve taken.
Meer info
foto van waterstalen

Analytisch laboratorium

Het analytisch laboratorium begeleidt onderzoekers bij het nemen en analyseren van monsters, zowel routinemetingen als gespecialiseerd werk.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Aquatisch Beheer

Aquatisch beheer

Het team Aquatisch beheer doet onderzoek naar verschillende facetten van het beheer van stilstaand en stromend water.
Meer info

Bibliotheek & informatiebeheer

Bibliotheek en informatiebeheer
Meer info

IT Operations en Development

IT Operations en Development
Meer info

Lanschapsecologie

team landschapsecologie
Meer info

Managementteam

Managementteam
Meer info

Monitoring en herstel aquatische fauna

Monitoring en herstel aquatische fauna
Meer info

Open data en onderzoek

Team open data en onderzoek
Meer info

Bosecologie en -beheer

Team bosecologie en -beheer
Meer info

Zoetwaterhabitats

Team zoetwaterhabitats beschrijving
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Estuaria

Estuaria

Het team Estuaria verdiept zich in de structuur en het functioneren van natte ecosystemen ter ondersteuning van het gebiedsgericht beleid.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Biotoopmonitoring

Biotoopdiversiteit

het team Biotoopdiversiteit volgt de toestand van populaties, soorten en ecosystemen binnen en buiten beschermde gebieden op, opdat de bijdrage van het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium tot het behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit kan worden bepaald en eventueel vergroot.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer

Ecosysteembeheer

De onderzoeksgroep Ecosysteembeheer doet eveneens onderzoek om kennis op te bouwen over het ecologisch beheer, maar richt zich op de terrestrische soorten en ecosystemen, met als finaliteit het behoud, herstel of de ontwikkeling van biodiversiteit of het duurzame gebruik ervan.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Faunabeheer

Faunabeheer en exoten

De onderzoeksgroep Faunabeheer onderzoekt het duurzaam gebruik en beheer van diersoorten ter ondersteuning van de belanghebbenden die natuur en bos gebruiken en/of deelnemen aan het beheer ervan, waarbij tevens aandacht uitgaat naar schadebeheersing.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Genenbronnen Bosbouw

Genenbronnen Bosbouw

De onderzoeksgroep Genenbronnen Bosbouw richt haar onderzoek op het aanpassingsvermogen van bomen en struiken aan een wijzigend klimaat.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Genetische Diversiteit

Genetische Diversiteit

De onderzoeksgroep Genetische diversiteit doet onderzoek naar de genetische diversiteit van populaties en soorten om de effectiviteit van het beleidsinstrumentarium gericht op het behoud van biodiversiteit op het genetisch niveau te evalueren en eventueel bij te sturen.
Meer info
Meettoren Brasschaat (foto INBO)

Milieu & Klimaat

De onderzoeksgroep Milieu & Klimaat doet onderzoek naar de biodiversiteitpotenties van het milieu en de gevolgen daarvoor van al dan niet door de mens geïnduceerde veranderingen (bodem-, water- en luchtkwaliteit en klimaat) daarin.
Meer info
beeld Natuur & Maatschappij

Natuur & Maatschappij

De onderzoeksgroep Natuur & Maatschappij focust op de maatschappelijk aspecten van natuur, ecosysteemdiensten en conflictsoorten in Vlaanderen
Meer info
beeld rapportering en advisering

Natuurrapport & Adviescoördinatie

De dienst Rapportering & Advisering staat in voor de coördinatie van de inkomende adviesvragen en de uitgaande wetenschappelijke adviezen, de opmaak van de natuurrapporten, bijdragen tot internationale rapporteringen en de evaluatie van het natuur- en bosbeleid.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Soortendiversiteit

Soortendiversiteit

De onderzoeksgroep Soortendiversiteit doet onderzoek naar de diversiteit van populaties en soorten in functie van het evalueren van het beleidsinstrumentarium gericht op het behoud van de biodiversiteit op lange termijn.
Meer info
Foto bij stafdienst

Communicatie & Planning

Het team Communicatie & planning staat in voor strategische planning, onderzoekscoördinatie, belanghebbendenmanagement, beleidsvoorbereiding, interne controle en het woordvoerderschap.
Meer info
Foto wetenschapondersteunende diensten

Biometrie en Kwaliteistzorg

De wetenschapondersteunende diensten begeleiden en ondersteunen de wetenschappers bij hun onderzoek, methodologisch en praktisch.
Meer info