Toggle menu

Teams

Klik op de groep voor meer info.

Foto van waterstalen

Analytisch laboratorium

Het analytisch laboratorium begeleidt onderzoekers bij het nemen en analyseren van monsters, zowel routinemetingen als gespecialiseerd werk.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Aquatisch Beheer

Aquatisch beheer

Het team Aquatisch beheer doet onderzoek naar verschillende facetten van het beheer van stilstaand en stromend water.
Meer info

Bibliotheek & informatiebeheer

Bibliotheek en informatiebeheer
Meer info
Foto wetenschapondersteunende diensten

Biometrie, methodologie en kwaliteitszorg

Het team Biometrie, Methodologie en Kwaliteitszorg begeleidt en ondersteunt de wetenschappers bij hun onderzoek, methodologisch en praktisch.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Biotoopmonitoring

Biotoopdiversiteit

het team Biotoopdiversiteit volgt de toestand van populaties, soorten en ecosystemen binnen en buiten beschermde gebieden op, opdat de bijdrage van het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium tot het behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit kan worden bepaald en eventueel vergroot.
Meer info

Bosecologie en -beheer

Team bosecologie en -beheer
Meer info
Foto bij stafdienst

Communicatie & planning

Het team Communicatie & planning staat in voor de in/externe communicatie, strategische planning, onderzoekscoördinatie, belanghebbendenmanagement, beleidsvoorbereiding, interne controle en het woordvoerderschap.
Meer info
Foto van onderzoekers in estuarium

Estuaria

Het team Estuaria doet ecologisch onderzoek en monitoring van estuariene ecosystemen en hun vallei ter ondersteuning van Vlaams en internationaal beleid en beheer.
Meer info

EV INBO

Het EV INBO Team biedt ondersteuning op administratief, financieel en juridisch vlak aan wetenschappelijk, technisch en ondersteunend personeel m.b.t. de aanvraag, uitvoering en opvolging van extern gefinancierde projecten.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Faunabeheer

Faunabeheer en exoten

Het team Faunabeheer onderzoekt het duurzaam gebruik en beheer van diersoorten ter ondersteuning van de belanghebbenden die natuur en bos gebruiken en/of deelnemen aan het beheer ervan, waarbij tevens aandacht uitgaat naar schadebeheersing.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Genenbronnen Bosbouw

Genenbronnen bosbouw

het team Genenbronnen bosbouw richt zijn onderzoek op het aanpassingsvermogen van bomen en struiken aan een wijzigend klimaat.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Genetische Diversiteit

Genetische diversiteit

Het team Genetische diversiteit doet onderzoek naar de genetische diversiteit van populaties en soorten om de effectiviteit van het beleidsinstrumentarium gericht op het behoud van biodiversiteit op het genetisch niveau te evalueren en eventueel bij te sturen.
Meer info

IT Operations en development

IT Operations en development
Meer info

Lanschapsecologie

team landschapsecologie
Meer info

Managementteam

Managementteam
Meer info
Meettoren Brasschaat (foto INBO)

Milieu & klimaat

Het team Milieu & klimaat doet onderzoek naar de biodiversiteitpotenties van het milieu en de gevolgen daarvoor van al dan niet door de mens geïnduceerde veranderingen (bodem-, water- en luchtkwaliteit en klimaat) daarin.
Meer info

Monitoring en herstel aquatische fauna

Monitoring en herstel aquatische fauna
Meer info
beeld Natuur & Maatschappij

Natuur & maatschappij

het team Natuur & maatschappij focust op de maatschappelijk aspecten van natuur, ecosysteemdiensten en conflictsoorten in Vlaanderen
Meer info
beeld rapportering en advisering

Natuurrapport & adviescoördinatie

Het team Natuurrapport & adviescoördinatie staat in voor de coördinatie van de inkomende adviesvragen en de uitgaande wetenschappelijke adviezen, de opmaak van de natuurrapporten, bijdragen tot internationale rapporteringen en de evaluatie van het natuur- en bosbeleid.
Meer info

Open data en onderzoek

Team open data en onderzoek
Meer info

Organisatieondersteuning

Organisatieondersteuning
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Soortendiversiteit

Soortendiversiteit

Het team Soortendiversiteit doet onderzoek naar de diversiteit van populaties en soorten in functie van het evalueren van het beleidsinstrumentarium gericht op het behoud van de biodiversiteit op lange termijn.
Meer info

Zoetwaterhabitats

Team zoetwaterhabitats beschrijving
Meer info