Toggle menu

Structuur INBO

Aan het hoofd van het INBO staat de administrateur-generaal.

Het Informatie- en Datacentrum, de dienst Rapportering & advisering, de dienst Managementondersteuning en de Stafdienst worden aangestuurd door de administrateur-generaal.

Het INBO telt 2 wetenschappelijke afdelingen met aan het hoofd een afdelingshoofd: de afdeling Biodiversiteit & Natuurlijk Milieu en de afdeling Beheer & Duurzaam Gebruik. Deze zijn onderverdeeld in verschillende onderzoeksgroepen.

Dit is het organogram van het INBO:

organogram van het INBO september 2016

Wnd. Administrateur- Generaal: Maurice Hoffmann

 • Managementondersteunende diensten: Sarah Van Thienen
 • Stafdienst
 • Rapportering & advisering: Johan Peymen
 • Informatie - & Datacentrum: Daniël Du Seuil

 

Afdeling Biodiversiteit & natuurlijk milieu: Janine van Vessem

 • Genetische diversiteit: Joachim Mergeay
 • Soortendiversiteit: Marc Pollet
 • AQWEST: Erika Van den Bergh
 • Biotoopdiversiteit: Desiré Paelinckx
 • Milieu & klimaat: Gerald Louette
 • Wetenschapondersteunende diensten: Paul Quataert

 

Afdeling Beheer & duurzaam gebruik: Daniel De Charleroy

 • Genenbronnen bosbouw: Boudewijn Michiels
 • Faunabeheer: Jim Casaer
 • Aquatisch beheer: Johan Coeck
 • Ecosysteembeheer: Geert De Blust
 • Natuur & Maatschappij: Francis Turkelboom

 

Recent geupdate